Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015 – listening ćwicznie 1 – matura z języka angielskiego w nowej formule od 2015r.


 

Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz wywiad z uczestniczką konkursu. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

 

HTML 5 PLAYER

Słuchanie ćwiczenie 1, „nowa” matura maj 2015 – matura z języka angielskiego poziom podstawowy.

 

1.1. This is the second time Cindy has won a spelling competition.(!T)(F)

1.2. This year the competition words were easier than Cindy expected.(T)(!F)

1.3. Cindy studied for 10 hours at the weekend just before the competition.(!T)(F)

1.4. Cindy learned the words for the competition without her father’s help.(T)(!F)

1.5. Cindy’s teacher asked her to check her friends’ essays for spelling mistakes. (!T)(F)