Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi uczestników akcji ekologicznych.. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2017 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

This speaker

2.1. – recommends keeping a record of your eco-friendly activities.

2.2. – thinks that he/she convinced people that being eco-friendly saves money.

2.3. – alerted the authorities to a possible environmental threat.

2.4. – quotes a figure which shows how effective his/her information campaign was.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: explains why wasting water is harmful to the environment.