Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2018


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2018 – listening 1 matura z języka angielskiego w nowej formule.

 

Wskazówka: W czasie egzaminu każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 1 matura maj 2018 – matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.


Tekst 1.

1.1. The man is calling (!a travel agent’s) (!a website administrator’s office) (a radio station.)

Tekst 2

1.2. Which of the following is stated in the text as an opinion, not a fact? (!The consumption of potatoes has gone down due to changing diets.) (Changing the way potatoes are advertised will influence buyers’ choices.) (!The majority of consumers are unaware they eat fewer potatoes.)

Text 3.

1.3. Which is the best headline for the story? (!DISHONEST PRACTICE OF A COMPANY) (BORING TEXT WORTH READING) (!MISTAKE THAT COST $1000 )