Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2017


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2017 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi na temat billboardów przy drogach. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2017 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

This speaker mentions

2.1. – people who benefited financially from the removal of billboards.

2.2. – a change in his/her habits triggered by a billboard.

2.3. – an eye-catching billboard leading to a serious accident.

2.4. – an unauthorized practice adopted by billboard owners.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: legislation implemented to follow a foreign example.