Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2017


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2017 – listening 1 matura z języka angielskiego w nowej formule.

 

Wskazówka: Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 1 matura maj 2017 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.


Text 1

1.1. The news item is about (!a tourist’s injury on an observation deck.) (a seemingly hazardous incident.) (!a delay in maintenance work.)

Text 2

1.2. The woman is talking to (!a prospective tenant.) (!a property owner.) (a security guard.)

Text 3

1.3. Which of the following is stated in the text as a fact, not an opinion? (! On the night of April 25th Londoners suffered from sleep disorders.) (There is a direct relationship between body temperature and sleep.) (!By decreasing body temperature, an organism saves energy.)