Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2016


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2016 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi na temat standardów usług. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E).

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2016 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

This speaker

2.1. – points out that a seller didn’t reply to his/her messages within the promised time frame.

2.2. – found the set of instructions recited to him/her unsatisfactory.

2.3. – could not access the instructions provided for buyers.

2.4. – was informed that it was impossible for him/her to get a refund.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: mentions abusive remarks made by a company’s representative.