Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2016


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2016 – listening 1 matura z języka angielskiego w nowej formule.

 

Wskazówka: Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 1 matura maj 2016 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.


Text 1

1.1. The speaker is going to (host a discussion.) (!deliver a lecture.) (!introduce a new project.)

Text 2

1.2. The story is about a businessman who believes that (!borrowing money means trouble. ) (!money can’t buy everything.) (every penny counts.)

Text 3

1.3. By making his speech, the speaker intends to (! support the previous speakers' reasoning.) (undermine the arguments for space exploration) (!provide a rationale for colonising other planets. )