Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura czerwiec 2020


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura czerwiec 2020 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi na temat opóźnień podczas podróży samolotem. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E). 
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura czerwiec 2020 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

This speaker

2.1. – was astonished that a minor mechanical fault could cause such a delay.

2.2. – experienced an additional delay after landing at the destination.

2.3. – discovered that an aircraft crew member had not revealed the real reason for the delay.

2.4. – suggested the airline wanted to avoid passenger claims for the delay.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: was delayed because the crew were waiting for a plane with a politician on board.