Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura czerwiec 2020


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura czerwiec 2020 – listening 1 matura z języka angielskiego w nowej formule.

 

Wskazówka: W czasie egzaminu każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 1 matura czerwiec 2020 – matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.


Tekst 1.

1.1. How should the news item be headlined? (!ORDINARY EATERY TO COMPETE FOR MICHELIN STAR) (ERROR LEADS TO SUDDEN POPULARITY) (!CLEVER TRICK ATTRACTS CROWDS OF CUSTOMERS)

Tekst 2

1.2. Which of the following is mentioned in the text as an opinion, not a fact? (!About one third of children’s injuries are sports-related.) (Swimming is safer than football as far as injuries are concerned.) (!Most sports injuries result from overtraining.)

Text 3.

1.3. The speaker (!draws attention to the importance of taking the right approach to a task.) (!questions the results of an experiment which was carried out.) (praises a group of employees who have dealt with a task efficiently.)