Angielskie czasy przeszłe – ćwiczenia


Angielskie czasy przeszłe – ćwiczenia.

Ćwiczenie gramatyki jest ważnym aspektem nauki języka obcego, dlatego proponujemy zadanie na przećwiczenie czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous Present Perfect Simple versus Present Perfect Continuous oraz ćwiczenie sprawdzające umiejętność rozpoznawania właściwego czasu przeszłego np Past Simple, Present Perfect lub Past Continuous Czasy typu Past i Perfect.

Zachęcamy do doskonalenia umiejętności posługiwania się także czasami przyszłymi Future Tenses – czasy przyszłe – Teoria i przykłady, Czasy przyszłe – angielski – przykłady zdań, ćwiczenie interaktywne, Czasy przyszłe Future Perfect i Future Continuous – przykłady -wybierz właściwą odpowiedź.