Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN dział podróże


Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN dział podróże.

Damian przygotował ćwiczenia w oparciu o słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN (rozdział 8). Jak wiele podręczników przygotowujących do matury pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, tak i ten wymaga znajomości słownictwa w pewnych zakresach tematycznych.

repetytorium_macmillan_2015_1Przygotowaliśmy słownictwo z zakresu tematycznego PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA do tego podręcznika. Zakres ten obejmuje podstawowe i rozszerzone listy jednostek leksykalnych pozwalające na swobodne poruszanie się w obrębie danego tematu.

 

Dział ósmy PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (191 słówek) oraz

TABELA SŁÓWEK rozszerzona (276 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

  1. Podróżowanie i środki lokomocji,
  2. Informacja turystyczna,
  3. Baza noclegowa,podroz
  4. Wycieczki i zwiedzanie,
  5. Wypadki,
  6. Inne …

 

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


 

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Matura 2015 Repetytorium Macmillan – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów i poziomów podstawowego i rozszerzonego.