Przyimek z czasownikiem czyli rekcja czasownika w języku niemieckim


Przyimek z czasownikiem czyli rekcja czasownika w języku niemieckim.

 

Podobnie jak to ma miejsce w języku polskim niektóre czasowniki w języku niemieckim wymagają użycia przyimka. Porównaj:

czekać na warten auf
zaprosić na einladen zu
myśleć o denken an
zależeć od abhänhen von
złościć się z powodu sich ärgern über

Jak widać w tabeli niemożliwe jest tłumaczenie przyimka z języka polskiego na niemiecki. Jeśli udałoby się to jeszcze w przypadku czasownika „czekać na” warten auf  już nie uda się z czasownikiem „zapraszać na ” einladen auf poprawnie będzie einladen zu.

Ich warte auf dich. – Czekam na ciebie. 
Ich lade dich auf meine Party. – Zapraszam cię na zabawę. – Poprawnie będzie: Ich lade dich zu meiner Party

W związku z powyższym konieczne staje się nauczenie właściwych przyimków stosowanych z czasownikami.

Rozpoczynamy ćwiczenia z rekcją czasownika od prezentacji listy czasowników z rekcją.

Czasowniki z rekcją an.


  

Merula