Podręcznik Oxford Solutions Pre – Intermediate język angielski nauka słówek rozdział 2 krajobraz


Podręcznik Oxford Solutions Pre – Intermediate język angielski nauka słówek rozdział 2 krajobraz.

Listę słówek do drugiego rozdziału przygotował dla was Bartłomiej. Podręcznik Oxford Solutions Pre – Intermediate język angielski nauka słówek rozdział 2 krajobraz. Kontynuujemy budowanie bazy słownictwa do poszczególnych rozdziałów tego podręcznika. 

Tę partię słówek o tematyce krajobraz stanowi lista 96 jednostek leksykalnych. Zapraszamy do nauki Podręcznik Oxford Solutions Pre – Intermediate język angielski nauka słówek rozdział 2 krajobraz. 

Ucząc się słówek warto zacząć od przejrzenia tabeli. W dalszej kolejności proponujemy naukę przez zabawę w tzw. fiszki. Następnie można się sprawdzić w module nauki i module testu.

Rożnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Rozdział 2  KRAJOBRAZ

TABELA SŁÓWEK rozdział 2 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

FISZKI – nauka słówek przez zabawę w odwracane karteczki słowo – znaczenie. Od niedawna fiszki do nauki języka angielskiego na rewersie można posłuchać. Dzięki temu ćwiczymy wymowę.

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).

TEST SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).


Merulka