Język angielski - Matura rozszerzona 2014, arkusz 2 - Słuchanie 2

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia drugiego. Zadanie 5.

Usłyszysz wypowiedzi pięciu osób o etykietach na produktach spożywczych. Do każdej wypowiedzi (5.1.–5.5.) dopasuj właściwe zdanie podsumowujące jej treść (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 2 - Matura rozszerzona 2014, arkusz 2

5.1. E. will not change consumers’ behaviour.

5.2. B. should have a more eye-catching design.

5.3. D. might be manipulated to mislead consumers.

5.4. A. enable people to avoid foods they consider harmful.

5.5. F. include too many details.

Zdanie niepasujące do żadnej wypowiedzi:
C. are too expensive to implement on a regular basis.