Język angielski - Matura rozszerzona 2014, arkusz 1 - Stasowanie struktur leksykalno-gramatycznych 2

Zadanie 2.

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.–2.5.). W każdą lukę można wpisać od 2 do 4 wyrazów, wliczając w to wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.2.1. If it hadn’t been for his help, our team would have lost the match.
His help made it possible for (POSSIBLE) our team to win the match.

2.2. Sarah is not a film star but she acts like one.
Sarah acts as if she was (IF) a film star.

2.3. I couldn’t understand what she was saying as it was too noisy on the bus.
I couldn’t make out (MAKE) what she was saying as it was too noisy on the bus.

2.4. A tight budget may lower our living standards.
A tight budget is likely to lower (LIKELY) our living standards.

2.5. The idea of spending so much money on holiday doesn’t appeal to me.
I would rather not spend (RATHER) so much money on holiday.