Język angielski - Matura rozszerzona 2014, arkusz 2 - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie. Zadanie 4.

Usłyszysz wywiad z ekologiem pracującym w Belize. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1 - Matura rozszerzona 2014, arkusz 2 .

4.1. - Dr Young started to work in the sanctuary before his father’s death. (TRUE) (!FALSE)

4.2. - Some of the locals are hired to protect the baboons living in the sanctuary. (!TRUE) (FALSE)

4.3. - There is a revival of interest in natural medicine among young people in Belize. (!TRUE) (FALSE)

4.4. - Dr Young is not satisfied with the higher education policy regarding natural sciences. (TRUE) (!FALSE)

4.5. - In his answer to the last question, Dr Young encourages the general public to support the sanctuary financially. (!TRUE) (FALSE)