Język angielski - Matura rozszerzona 2011, arkusz 2 - Słuchanie 2

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia drugiego. Zadanie 5.

Usłyszysz pięć wiadomości. Do każdej wiadomości (5.1.–5.5.) dopasuj właściwy nagłówek (A–G). Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie odnoszą się do żadnej wiadomości. Ułóż je w kolejności alfabetycznej.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 2 - Matura rozszerzona 2011, arkusz 2

5.1. E. BUS DRIVER REFUSES TO DRIVE FOR PUPILS’ SAFETY

5.2. F. RESCUE SERVICES HELP VICTIMS OF A CRASH

5.3. D. IRRESPONSIBLE BUS DRIVER FIRED FROM WORK

5.4. B. BUS GOES OFF ROUTE – PUPILS LATE FOR SCHOOL

5.5. G. LIFE-THREATENING INCIDENT DEALT WITH BY A BUS DRIVER

Nagłówki niepasujące do żadnej wiadomości:
A. BUS DRIVER FINED FOR DANGEROUS DRIVING
C. KIDS TAKEN TO HOSPITAL AFTER A COLLISION