Język angielski - Matura rozszerzona 2011, arkusz 1 - Stasowanie struktur leksykalno-gramatycznych 2

Zadanie 2.

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.–2.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.2.1. Someone from our company will meet you at the airport.
You will be met(BE) hat the airport by someone from our company.

2.2. I think Derek has forgotten about the meeting.
Derek appears to have forgotten(APPEARS) about the meeting.

2.3. ‘You’ve passed your driving test, Jack! Well done!’ said Carol.
Carol congratulated Jack on passing (CONGRATULATED) his driving test.

2.4. The minister responsible has promised to investigate the problem.
The minister responsible has promised to look into (INTO) the problem.

2.5. William is six but he already knows which dinosaurs could fly.
William is six but he already knows which dinosaurs were capable of flying (CAPABLE).