Język angielski - Matura rozszerzona 2011, arkusz 2 - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie. Zadanie 4.

Usłyszysz informację o wykładzie znanej podróżniczki, Ann Bancroft. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1 - Matura rozszerzona 2011, arkusz 2 .

4.1. - During the lecture Ann Bancroft is going to encourage women to join hernext expedition. (!TRUE) (FALSE)

4.2. - The money collected during the event will go to a charity run by Ann Bancroft. (!TRUE) (FALSE)

4.3. - One of the organisations Ann co-operates with helps handicapped people. (TRUE) (!FALSE)

4.4. - The Adventure Summit is an initiative taking place for the first time. (!TRUE) (FALSE)

4.5. - There is a charge for some competitive events during the Adventure Summit. (TRUE) (!FALSE)