Oxford Solutions Upper-Intermediate rozdział 4 podróżowanie i turystyka język angielski


Oxford Solutions Upper-Intermediate rozdział 4 podróżowanie i turystyka język angielski.

Zapraszamy do nauki słownictwa Oxford Solutions Upper-Intermediate rozdział 4 podróżowanie i turystyka język angielski. Słówka z rozdziału czwartego przygotował PAWEŁ. W tym rozdziale podręcznika jest 88 słówek. Jest to podręcznik na poziomie wyższym średnio zaawansowanym. Stanowi on doskonałe źródło zdobywania wiedzy dla osób chcących przygotować się do matury w zakresie rozszerzonym i uczących się w trzeciej klasie technikum lub w drugiej klasie liceum.

 Oxford Solutions Upper-Intermediate I powtórzenie rodzina język angielskiOpanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Rożnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Język angielski Oxford Solutions Upper-Intermediate 4 podróżowanie i turystyka naukaRozdział 4  PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

TABELA SŁÓWEK rozdział 4 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 4 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).

TEST SŁÓWEK  – rozdział 4 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).