Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział I powtórzenie


Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział I powtórzenie.

Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział I powtórzenie – Rozdział I jest do waszej dyspozycji. Listę słówek przygotował Michał. Rozdział I jest formą powtórzenia słownictwa z poprzedniego etapu edukacji. Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział I powtórzenie pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie średnio zaawansowanym. Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego.

 

 

Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział I powtórzenieRozdział I POWTÓRZENIE

TABELA SŁÓWEK rozdział I – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  rozdział I – moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  rozdział I – moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.