Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 4 dom


Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 4 dom.

Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 4 dom – Katarzyna przygotowała listę słówek do rozdziału 4. Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 4 dom jest formą powtórzenia słownictwa z poprzedniego etapu edukacji.  Zestaw ten pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie średnio zaawansowanym. Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego.

 

Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 4 domRozdział 4 DOM

TABELA SŁÓWEK rozdział 4 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 4 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 4 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

 

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Oxford Solutions Intermediate fioletowa – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów.