Język niemiecki – ćwiczenia do serii podręczników Delfin


Język niemiecki – ćwiczenia do serii podręczników Delfin.

Język niemiecki - ćwiczenia do serii podręczników DelfinW celu ułatwienia poruszania się po zasobach serwisu i zwiększenia jego czytelności i przejrzystości przeniesione zostały zasoby ćwiczeń i słownictwa do podręcznika Delfin na odrębną stronę. Ćwiczenia do serii podręczników Delfin – język niemiecki.

DELFIN 

Ćwiczenia do serii podręczników Delfin – język niemiecki. Pod tym linkiem znaleźć można liczne ćwiczenia interaktywne do podręcznika Delfin. Zestaw ćwiczeń stanowi dobrą powtórkę i sprawdzian wiedzy z języka niemieckiego. Ćwiczenia obejmują zakres tematów leksykalnych i gramatycznych wymaganych do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Cała seria oferuje zagadnienia dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych uczniów. 

Ćwiczymy SŁOWNICTWO Delfin I, SŁOWNICTWO Delfin II znajomość RODZAJNIKA oraz zagadnienia leksykalno-gramatczne do poszczególnych rozdziałów podręcznika Delfin I i Delfin II.