Zerowy i pierwszy okres warunkowyZerowy i pierwszy okres warunkowy (tryb warunkowy) w języku angielskim – zero conditional and first conditional.


Zero conditional

Zerowego okresu (trybu) warunkowy używamy w odniesieniu do teraźniejszości, kiedy mówimy o związku przyczynowo-skutkowym, że jedna rzecz ma miejsce zawsze, jeśli wykonamy inną rzecz.

Przykład:

Jeśli jem truskawki, mam wysypkę.

If I eat strawberries, I have a rash.

Komentarz: Dla osoby uczulonej na truskawki zjedzenie ich powoduje wysypkę, co jest związkiem przyczynowo-skutkowym.

W obu częściach zdania w zerowym okresie (trybie) warunkowym używamy czasu Present Simple

If (jeśli) + Present Simple, Present Simple lub Present Simple + if + Present Simple

 


 

First conditional

Pierwszego okresu (trybu) warunkowy używamy w odniesieniu do przyszłości, kiedy mówimy o czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości, jeśli zostanie spełniony określony warunek.

Przykład:

Jeśli dasz mi pieniądze, zrobię zakupy.

If you give me some money, I will do the shopping.

Komentarz: Zrobienie zakupów będzie miało miejsce w przyszłości, jeśli zostanie spełniony warunek - ktoś da nam pieniądze.

W jednej części zdania w pierwszym okresie (trybie) warunkowym używamy czasu Present Simple, a w drugiej Future Simple

If (jeśli) + Present Simple, Future Simple lub Future Simple + if + Present Simple

 


Ćwiczenia – nie używaj form skróconych! W drugim ćwiczeniu uważaj na podchwytliwe polskie tłumaczenia!

Wskazówka: Uzupełnij wszystkie luki, a pojawi się pod ćwiczeniami przycisk .

Complete the sentences with a correct conditional.

1. If I eat (eat) chocolate, my stomach hurts(hurt).

2. If she finds(find) your pen, she will call(call) you.

3. I will tell (tell) Ben about it if I see(see) him tomorrow.

4. If I have(have) problems with my computer, I always call(call) my brother.

5. If he wins(win) this lottery, he will get (get) plenty of money.

6. I always have(have) cold feet if I do not wear (not/wear) warm socks.

7. If you press(press) this button, the machine starts(start) working.

8. If I finish(finish) my homework, I will lend(lend) you my dictionary.

9. She will not visit (not/visit) you tomorrow if you do not give (not/give) her your address!

10. I will be (be) late to work if my train does not come (not/come) soon!


Translate the parts of the sentenceswith a correct conditional.

1. If it does not rain (nie będzie padało) on Sunday, we will have (będziemy mieć) picnic by the river.

2. If she does not pass (nie zda) her exams in May, her parents will be (będą) furious.

3. I always lend (pożyczam) my brother some money if he asks (prosi) me.

4. If I have (mam) problems with my car, my cousin always helps (pomaga) me.

5. If he leaves (wyjdzie) now, he will catch (złapie) the last bus.

6. I always have (mam) a cold if I do not wear (nie noszę) a warm cap.

7. If you do not give back|do not take back (nie oddasz) this book to the library tomorrow, you will pay (zapłacisz) a fine.

8. If I miss (tęsknię) my fiancé, I call (dzwonię) him every day.

9. She will not get (nie dostanie) this job if she does not come (nie przyjdzie)to an interview tomorrow.

10. I will be (będę) disappointed if my boss does not give (nie da) me a pay rise soon!