Okresy warunkowe


Okresy warunkowe.

Uzupełnij zdania poprawnymi formami pierwszego lub zerowego okresu (trybu) warunkowego.
W konstrukcjach przeczących nie używaj form skróconych.