Test słówek Focus 2 rozdział 1 Osobowość


Test słówek Focus 2 rozdział 1 Osobowość. 

Test słówek Focus 2 rozdział 1 Osobowość – podręcznik wydawnictwa Pearson.


Wpisz znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu w polu tekstowym.

Zanim zaczniesz naukę zapoznaj się z listą słówek w tym zestawie pod linkiem: Focus 2 rozdział 1 Osobowość – tabela słówek.

Możesz też poćwiczyć pod linkiem Nauka słówek: Focus 2 rozdział 1 Osobowość, lub Fiszki – Focus 2 rozdział 1 Osobowość.

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Focus 2 – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych rozdziałów.


Test słówek Focus 2

Test słów – Rozdział 1: OSOBOWOŚĆ


Liczba słówek w zestawie:

Język angielski

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


    

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(