Focus 2 Pearson


Focus 2 Pearson.

Focus 2 Pearson – zakresy tematyczne do podręcznika z języka angielskiego Focus 2 Pearson.

Startujemy z nauką słówek i materiałami do kolejnego popularnego podręcznika używanego w szkołach po gimnazjalnych i po szkole podstawowej. Tym razem zestaw słownictwa przystosowany do poziomów zaawansowania A2 + B1.

Porcje słówek będą się składać z czterech podstawowych elementów stanowiących uzupełniający się nowy, udoskonalony moduł do nauki słownictwa. Do każdego działu tematycznego przygotowane zostaną: Tabela słówek, Fiszki, Nauka słówek oraz Test słówek.

Z czasem powstanie tutaj kompletny zestaw tematyczny do wszystkich rozdziałów podręcznika Focus 2. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy opracowaniu list słownictwa. Życzymy miłej nauki i zabawy oraz sukcesu i kompletu punktów na maturze z języka angielskiego.


 

Dział pierwszy OSOBOWOŚĆ

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 Osobowość – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI Człowiek  rozdział 1 Osobowość – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 1 Osobowość – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 1 Osobowość Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział drugi NAUKA I TECHNOLOGIA

TABELA SŁÓWEK rozdział 2 Nauka i Technologia – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 2 Nauka i Technologia – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 2 Nauka i Technologia – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 2 Nauka i Technologia Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział trzeci KULTURA

TABELA SŁÓWEK rozdział 3 Kultura i sztuka – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 3 Kultura i sztuka – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 3 Kultura i sztuka – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 3 Kultura i sztuka Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział czwarty DOM

TABELA SŁÓWEK rozdział 4 Dom – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 4 Dom – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 4 Dom – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 4 Dom Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział piąty SZKOŁA

TABELA SŁÓWEK rozdział 5 Szkoła – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 5 Szkoła – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 5 Szkoła – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 5 Szkoła Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział szósty PRACA

TABELA SŁÓWEK rozdział 6 Praca – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału szóstego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 6 Praca – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 6 Praca – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 6 Praca Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.

 

Rozdział siódmy ZAKUPY I USŁUGI

TABELA SŁÓWEK rozdział 7 Zakupy i usługi – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 7 Zakupy i usługi – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 7 Zakupy i usługi – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 7 Zakupy i usługi Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.

 


Rozdział ósmy DOBRE SAMOPOCZUCIE

TABELA SŁÓWEK rozdział 8 Dobre samopoczucie – Focus 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 8 Dobre samopoczucie – Focus 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 8 Dobre samopoczucie – Focus 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 8 Dobre samopoczucie Focus 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.