angielskie czasowniki nieregularne

Test angielskich czasowników nieregularnych


Test angielskich czasowników nieregularnych. 

Test angielskich czasowników nieregularnych.


Wpisz znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu w polu tekstowym.

Zanim zaczniesz test zapoznaj się z listą słówek w tym zestawie pod linkiem: Tabela angielskich czasowników nieregularnych.

Moduł „Test angielskich czasowników nieregularnych” przypomina metodę nauki słówek znaną pod nazwą „FISZKI”. Po wpisaniu poprawnych form czasownika wylosowanego, czasownik trafia do „kontenera” z wyuczonymi słówkami. Gdy wpiszemy niepoprawne formy zostaniemy o tym poinformowani, ale czasownik nie „wraca” do puli czasowników do nauczenia i nie jest losowany kolejny raz. Na każdym etapie otrzymujemy szczegółowe informacje. Ile jest czasowników, ile umiemy, ile nie umiemy, jaki czasownik wylosowaliśmy i jakiej odpowiedzi udzieliliśmy. Postępy testu śledzimy też na pasku postępu.

Możesz też poćwiczyć pod linkiem Nauka angielskich czasowników nieregularnych

 


Test słówek do podręcznika Matura 2015 repetytorium Macmillan

Tabela Angielskie czasowniki nieregularne


Liczba słówek w zestawie:

Język angielski

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


         

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(