angielskie czasowniki nieregularne

Nauka angielskich czasowników nieregularnych


Nauka angielskich czasowników nieregularnych. 

Nauka angielskich czasowników nieregularnych.


Wpisz formy Infinitive Past Simple i Past Participle wylosowanego czasownika w polu tekstowym.

Zanim zaczniesz naukę zapoznaj się z listą czasowników pod linkiem: Tabela angielskich czasowników nieregularnych.

Moduł „Nauka angielskich czasowników nieregularnych” przypomina metodę nauki słówek znaną pod nazwą „FISZKI”. Po wpisaniu poprawnych form czasownika wylosowanego, czasownik zostaje wrzucony do „kontenera” z wyuczonymi słówkami. Gdy wpiszemy niepoprawne formy zostaniemy o tym poinformowani i czasownik „wraca” do puli czasowników do nauczenia i jest losowany kolejny raz. Na każdym etapie otrzymujemy szczegółowe informacje. Ile jest czasowników, ile umiemy, ile nie umiemy, jaki czasownik wylosowaliśmy i jakiej odpowiedzi udzieliliśmy.

Jeśli znasz już te czasowniki możesz wykonać Test angielskich czasowników nieregularnych. test różni się od modułu nauka angielskich czasowników nieregularnych.

 


Nauka słówek do podręcznika Matura 2015 repetytorium Macmillan

Tabela Angielskie czasowniki nieregularne


Liczba słówek w zestawie:

Język angielski

Wylosowane słówko:


Odpowiedź:


         

Postęp nauki - 0%

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Do końca nauki pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(