New Matura Solutions finanse wpisz znaczenie


New Matura Solutions finanse wpisz znaczenie.

New Matura Solutions finanse – rozdział 2 na poziomie upper-intermediate – wpisz znaczenie wylosowanych słówek.

Aby wylosować kolejne przykładny naciśnij przycisk lub klawisz F5 na klawiaturze.

Należy wpisać w polach tekstowych poniżej znaczenie słówek. Po wypełnieniu wszystkich pól tekstowych pojawi się przycisk "sprawdź".

Lista słówek znajduje się w tabeli pod linkiem: TABELA SŁÓWEK  (70 słówek) 

 


Nowy moduł nauki i testowania.

Można też uczyć się w inny sposób:

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (70 słów) oraz

NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – moduł nauki słówek.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – moduł testu słówek.