New Matura Solutions finanse dopasuj znaczenie


New Matura Solutions finanse dopasuj znaczenie.

New Matura Solutions finanse – rozdział 2 na poziomie upper-intermediate  – dopasuj znaczenie .

Aby wylosować kolejne przykładny naciśnij przycisk lub klawisz F5 na klawiaturze.

Lista słówek znajduje się w tabeli pod linkiem: TABELA SŁÓWEK 

 


Nowy moduł nauki i testowania.

Można też uczyć się w inny sposób:

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (70 słówek) oraz

NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – moduł nauki słówek.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – moduł testu słówek