Focus 3 rozdział 8 Państwo i społeczeństwo – tabela słówek


Focus 3 rozdział 8 Państwo i społeczeństwo – tabela słówek

Focus 3 rozdział 8 Państwo i społeczeństwo – tabela słówek z możliwością ukrycia prawej lub lewej kolumny, sortowania słówek alfabetycznie oraz dzielenia słownictwa na łatwiejsze do powtórzenia i zapamiętania porcje.

 

 


 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK     FISZKI


Focus 3 Rozdział 8 Państwo Społeczeństwo Przestępczość

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
podpaleniearson
podpalaczarsonist
zostać aresztowanymbe arrested
zostać oskarżonym o popełnienie przestępstwabe charged with a crime
zostać uznanym za winnegobe found guilty
zostać uznanym za niewinnegobe found not guilty
zostać wypuszczonym na wolnośćbe released
zostać skazanymbe sentenced
włamywaczburglar
kradzież z włamaniemburglary
włamać się do domu i okraść goburgle a house
sprawa, dochodzenie w sprawiecase
oskarżyćcharge
zbierać dowodycollect evidence
popełnić przestępstwocommit a crime
przestępcacriminal
handlować narkotykamideal drugs
detektywdetective
handlarz narkotykówdrug dealer
handel narkotykamidrug dealing
wyboryelections
dowódevidence
trafić do sądugo to court
rządgovernment
szef rząduhead of government
niewinnyinnocent
przesłuchać ofiaryinterview victims
przesłuchać świadkówinterview witnesses
prowadzić śledztwo w sprawieinvestigate
sędziajudge
zabićkill
napaść na kogośmug
rabuśmugger
rozbój, napadmugging
morderstwo, zamordowaćmurder
mordercamurderer
piractwopiracy
piratpirate
pirackie oprogramowaniepirate software
zgłosić przestępstworeport a crime
okraść kogośrob somebody
okraść miejscerob a place
złodziej, rabuśrobber
rabunekrobbery
podpalićset fire to
kraść w sklepieshoplift
złodziej sklepowyshoplifter
kradzież w sklepieshoplifting
ukraśćsteal
podejrzany (o popełnienie przestępstwa)suspect
oskarżonythe accused
procestrial
kradzieżtheft
złodziejthief
bezrobocieunemployment
wandalvandal
demolowaćvandalise
wandalizm, chuligaństwovandalism
ofiaravictim
świadekwitness
zakazać, znieśćabolish
władzeauthorities
celacell
kara śmiercideath penalty
wykopać tuneldig a tunnel
utonąćdrown
wybrać (w wyniku wyborów)elect
uciecescape
próba ucieczkiescape attempt/attempted escape
uwięzićimprison
średnioon average
więzieńprisoner
promować, reklamowaćpromote
przesłuchiwaćquestion
upominać, besztać kogośtell somebody off
średni, przeciętnyaverage
źle się zachowywaćbehave badly
złamać prawobreak the law
obywatelcitizen
uszkodzenie mieniacriminal damage
wyrzucić ze szkołyexclude from school
być notowanymhave a criminal record
zamknąć kogoś na kluczlock somebody (up)
ukarać kogoś dla przykładumake an example of somebody
zaostrzyć rygor (w więzieniach)make (prisons) harder
strażnik więziennyprison guard
surowo kogoś ukaraćpunish somebody severely
zwolnić z więzieniarelease from prison
wyroksentence
odsiadywać wyrokserve a sentence
przemocviolence
młodociany przestępcayoung offender
anonimowyanonymous
docenianyappreciated
nie chcieć nic w zamianask for nothing in return
budzić nieufność/podejrzeniebe met with suspicion
korzyśćbenefit
banalny, tandetnycheesy
cynicznycynical
nieufnydistrustful
zrobić dobry uczynekdo a good deed
datek, darowiznadonation
kosz na śmiecidustbin
spełniony, zadowolonyfulfilled
hojność, wielkodusznośćgenerosity
dawać poczucie celugive a sense of purpose
bezdomnyhomeless
uczciwośćhonesty
cecha ludzkahuman trait
pod wrażeniemimpressed by
życzliwość, dobroćkindness
przewrócić cośknock over
ważny, znacznymajor
wpłynąć pozytywniemake a difference
uszczęśliwić kogośmake somebody's day
podać pomocną dłońoffer a helping hand
zaproponować nagrodęoffer a reward
zaproponować pracęoffer a job
masło orzechowepeanut butter
przypiąć (np. szpilką)pin
zniechęcaćput off
sceptycznysceptical
drobne gestysmall gestures
spojrzeniestare
podejrzliwysuspicious
wykorzystywaćtake advantage of
poświęcić czas natake time to
oszukaćtrick
błahytrivial
sporządzić notatkętype a note
chcieć coś w zamianwant something in return
mile widzianywelcome
alarm antywłamaniowyburglar alarm
stolarzcarpenter
zameklock
firma ochroniarskasecurity firm
zewnętrzne oświetlenie posesjisecurity lights
statystykastatistics
oprogramowanie antywirusoweanti-virus software
obwiniać sięblame yourself
ślad cyfrowydigital footprint
dobrze się bawićenjoy yourself
wypowiedzieć się (np. w obcym języku)express yourself
kradzież tożsamościidentity theft
przedstawić sięintroduce yourself
hasłopassword
przygotować sięprepare yourself
chronić się, bronić sięprotect yourself
większośćmajority
ludzie uzależnieni od telefonówphone-addicted people
przyjemność z życiapleasures of life
punkt widzeniapoint of view
uprzejmypolite
politykpolitician
samolubnyselfish
wolontariatvoluntary work
dobrze wychowanywell-mannered
mieć szczęściebe fortunate
mieć mniej szczęściabe less fortunate
odwiedzićcall on
starsi ludzieelderly people
uczciwyhonest
samotnylonely
zorganizować wyprzedażorganise a sale
cierpliwypatient
ubrania używanesecond-hand clothes
mundurekuniform
Focus 3 Rozdział 8 Państwo Społeczeństwo Przestępczość 167 słówek i zwrotów.

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK     FISZKI


 

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem:  Focus 3 – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych rozdziałów podręcznika.