Focus 3 Pearson


Focus 3 Pearson.

Focus 3 Pearson – zakresy tematyczne do podręcznika z języka angielskiego Focus 3  Pearson.

Startujemy z nauką słówek i materiałami do kolejnego popularnego podręcznika używanego w szkołach po gimnazjalnych i po szkole podstawowej. Tym razem zestaw słownictwa przystosowany do poziomów zaawansowania A2 + B1.

Porcje słówek będą się składać z czterech podstawowych elementów stanowiących uzupełniający się nowy, udoskonalony moduł do nauki słownictwa. Do każdego działu tematycznego przygotowane zostaną: Tabela słówek, Fiszki, Nauka słówek oraz Test słówek.

Z czasem powstanie tutaj kompletny zestaw tematyczny do wszystkich rozdziałów podręcznika Focus 2. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy opracowaniu list słownictwa. Życzymy miłej nauki i zabawy oraz sukcesu i kompletu punktów na maturze z języka angielskiego.


 

Rozdział pierwszy WYGLĄD

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 Wygląd – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 1 Wygląd – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 1 Wygląd – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 1 Wygląd Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział drugi SPORT

TABELA SŁÓWEK rozdział 2 Sport – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 2 Sport – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 2 Sport – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 2 Sport Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział trzeci PODRÓŻE

TABELA SŁÓWEK rozdział 3 Podróże – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 3 Podróże – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 3 Podróże – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 3 Podróże Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział czwarty JEDZENIE

TABELA SŁÓWEK rozdział 4 Jedzenie – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału czwartego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 4 Jedzenie – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 4 Jedzenie – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 4 Jedzenie Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział piąty ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK rozdział 5 Świat przyrody – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału czwartego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 5 Świat przyrody – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 5 Świat przyrody – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 5 Świat przyrody Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział szósty ZDROWIE

TABELA SŁÓWEK rozdział 6 Zdrowie – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału szóstego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 6 Zdrowie – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 6 Zdrowie – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 6 Zdrowie Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział siódmy KULTURA

TABELA SŁÓWEK rozdział 7 Kultura – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału szóstego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 7 Kultura – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 7 Kultura – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 7 Kultura Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Rozdział ósmy PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

TABELA SŁÓWEK rozdział 8 Państwo i społeczeństwo – Focus 3 – zestaw słówek z rozdziału szóstego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 8 Państwo i społeczeństwo – Focus 3 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową. Rekomendujemy przeglądarkę Chrom.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 8 Państwo i społeczeństwo – Focus 3 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 8 Państwo i społeczeństwo Focus 3 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.


Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem:  Focus 3 – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych rozdziałów podręcznika.