Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które łączy temat emocji.. Do każdej wypowiedzi
(2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2018 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – describes a change in his/her feelings about a certain activity.

2.2. – encourages listeners to read a scary book.

2.3. – recommends a thrilling outdoor experience.

2.4. – gives information about a danger that customers weren’t prepared for.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: talks about an event in which some people were hurt.