Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2018


Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2018.

Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2018 – listening ćwiczenie 1 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


 

Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz  rozmowę z uczestnikiem konkursu. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

 

HTML 5 PLAYER

Słuchanie ćwiczenie 1, „nowa” matura maj 2018 – matura z języka angielskiego poziom podstawowy.

 

1.1. Joe was surprised that he was the winner of the competition.(T)(!F)

1.2. Joe kept calm while he was preparing for the competition.(T)(!F)

1.3. Joe started writing jokes when he was on holiday in Thailand.(!T)(F)

1.4. Joe played in a sitcom when he was a child.(!T)(F)

1.5. Joe has been invited to tell jokes in one of the cafés in Glasgow. (!T)(F)