Angielski rozszerzony słuchanie 2 matura próbna grudzień 2014


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie 2 matura próbna grudzień 2014 – przygotowanie do matury z języka angielskiego w nowej formule od 2015 r.


 

Zadanie 2 – słuchanie. Język angielski poziom rozszerzony.

Usłyszysz wypowiedzi czterech osób na temat pewnego rodzaju sztuki ulicznej. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski rozszerzony słuchanie 2 matura próbna grudzień 2014 – matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – penalising tagging and graffiti should be better differentiated by law.

2.2. – tagging might be a way to develop the artistic skills of teenagers.

2.3. – taggers should do community service as compensation for their activity.

2.4. – tagging might trigger more crime in the area.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: both tagging and advertising should be forbidden.