Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2017 odpowiedzi


Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2017 odpowiedzi

Ćwiczenie 9 – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Zadanie 9 – struktury gramatyczno-leksykalne – rozumienie wypowiedzi.
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

 

9.1. I can’t wait to see my boyfriend again.

am looking forward to seeing  my boyfriend again.

9.2. Could you watch over my backpack while I’m swimming in the lake?

Could you keep an eye on my backpack while I’m swimming in the lake?

9.3. I regret not seeing the Great Wall of China on my last business trip.

I wish I had seen anything unusual when they asked him about it.

9.4. The actress didn’t want anybody to recognize her, so she decided to wear a wig.

The actress decided to wear a wig to avoid being recognized.