Angielski rozszerzony gramatyka 2 matura maj 2017


Angielski rozszerzony gramatyka 2 matura maj 2017 ćwiczenie 8  – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.

MAKE A WISH

The Make-A-Wish charity is celebrating another anniversary this month. 8.1. since() it began in 1980, it has granted 250,000 wishes in the US. The wish-granting movement started in Arizona when two law enforcement agents learned about Chris, a seriously ill seven-year-old boy who yearned to be a police officer. They took the boy to their headquarters, where he was given a badge, a uniform specially made 8.2.to() fit his size,
and was solemnly sworn in as the department’s honorary officer.

The charity has spread to every state and around the globe. More than 334,000 wishes have 8.3. been() granted worldwide so far, funded entirely through private donations and corporate sponsors. The charity also boasts the support of many celebrities, including Beyoncé, Meryl Streep and John Grisham, 8.4. whose()

adapted from www.goodnewsnetwork.org

 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie tego zadania zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.