Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2016


Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2016.

Ćwiczenie 9 – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Zadanie 9 – struktury gramatyczno-leksykalne – rozumienie wypowiedzi.
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

9.1. He worked as a travel guide and so he visited all the European countries in one year.

If he hadn’t worked as a travel guide, he would not have visited (VISITED) all the European countries in one year.

9.2. The number of modern vehicles on our roads has risen since last year.

There has been a rise in (RISE) the number of modern vehicles on our roads since last year.

9.3. They asked him if he had seen anything unusual, but he said he hadn’t.

He denied having seen (DENIED) anything unusual when they asked him about it.

9.4. John didn’t enjoy the film as much as he had expected. It didn’t live up to (LIVE). John’s expectations.

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.