Angielski rozszerzony gramatyka 2 matura maj 2016


Angielski rozszerzony gramatyka 2 matura maj 2016 ćwiczenie 8  – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.), przekształcając jeden z wyrazów
z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna
poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

far know leave near profession stay

DOGGIE DAYCARE

Ireland is a nation of dog-lovers, with over 600,000 dog owners. But as working lives get increasingly busy, thousands of pet owners wonder how to keep their dogs happy during a long day at work. Most dogs hate being 8.1. left() valone for long, and they often show it by chewing the furniture or howling the house down. That’s why many 8.2. professionals() who work till late simply can’t commit to a pet. However, there is a new generation of daycare facilities which offer a workable solution to pet-care needs. Thanks to them, owners have the chance to drop off their pet for the working day 8.3. knowing() that the animal will get all the company it needs. Creedon’s Doggie Daycare in Cork has been running for 8.4. nearly() five years and is the longest established service of this kind in Ireland.

adapted from www.independent.ie

 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie tego zadania zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.