Angielski poziom rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015


Język angielski.

Angielski poziom rozszerzony słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015 – listening 1 matura z języka angielskiego w nowej formule od 2015 r.

 

Wskazówka: Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 1 matura maj 2015 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.


Text 1

1.1. When talking to a friend, the woman (!criticises people who do not follow the dress code at work.) (expresses her opinion on the dress code at her workplace.) (!supports new dress code regulations at her office. )

Text 2

1.2. What is the speaker doing? (!presenting a panel of judges) (!hosting a competition on TV .) (introducing the guests of a programme)

Text 3

1.3. Which of the following is stated in the text as an opinion, not a fact? (!In medieval times football matches were played to solve conflicts.) (Football matches nowadays unify fans rather than provoke fights. ) (!The media are to blame for the negative image of football fans.)