Angielski poziom rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2015


Język angielski.

Angielski poziom rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2015 – matura z języka angielskiego w nowej formule od 2015 r.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz  cztery wypowiedzi na temat schronisk dla zwierząt. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). 

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2015 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

This speaker mentions

2.1. – the need to change current legislation concerning cruelty to animals.

2.2. – animals placed in a shelter temporarily.

2.3. – ideas for entertaining animals living in a shelter.

2.4. – legislation which will soon be introduced.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: an amount of money already donated to finance an animal shelter.