Język angielski ćwiczenia gramatyczno leksykalne tłumaczenie


Język angielski ćwiczenia gramatyczno leksykalne tłumaczenie.

Język angielski ćwiczenia gramatyczno leksykalne tłumaczenieJęzyk angielski ćwiczenia gramatyczno leksykalne tłumaczenie to propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. 

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Wyniki quizu zostaną przesłane wraz z poprawnymi odpowiedziami na podany na końcu quizu adres skrzynki mailowej.

Test stanowi dobrą propozycję samooceny umiejętności wymaganych od abiturientów zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Warto ćwiczyć tego rodzaju tłumaczenia utrwalając często stosowane sentencje, zwroty frazeologiczne oraz kolokacje językowe. Gramatyka też może odgrywać istotną rolę. Jej znajomość na tym poziomie pomaga we właściwym wykonaniu zadania.