Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie


Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenieĆwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie.

Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie, w ramach przygotowania do matury pisemnej.

Tłumaczenie częściowe sentencji sprawia niektórym trudność. Warto więc spróbować swoich sił w poniższym teście.

Podając na końcu quizu adres email otrzymacie wynik testu wraz z poprawnymi odpowiedziami na skrzynkę mailową.  Zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności.

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.


 

Tłumaczenia częściowe

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

She (dała mi dużo rzeczy do zrobienia) yesterday morning.

2.

She (usiłuje zrzucić) some weight for 6 months. 

3.

Tim (wychowuje) his son alone.

4.

She asked me (czy kupiłam już) a new car. 

5.

Tom earns (o wiele za dużo pieniędzy). 

6.

She should drive (trochę wolniej). 

7.

I always (sprawdzam) the spelling of difficult words in the dictionary.

8.

(Nie wolno pływać) in this river. 

9.

Her kitchen (nie była sprzątana) for a week.

10.

When I saw him, (biegał już od godziny). 

11.

(Żałuję, że nie kupiłeś) this bike for me.

12.

My job (jest źle płatna). 

13.

Ton was living in Wales when (wybuchła wojna).

14.

Did they manage (ugasić pożar)?

15.

(Moi koledzy w pracy) are all much younger than I am.

16.

(Gdybym była na twoim miejscu), I wouldn't eat so many cakes. 

17.

I couldn't (dotrzymać kroku) my sister during the jogging. 

18.

She can't (pozwolić sobie na zakup) a new cooker.

19.

She (wygląda jak) a singer. 

 

20.

Kate (ma na sobie) a green dress.

21.

Look at this car! (To musiał być wypadek). 

22.

(Lepiej zacznij się ) learning. 

23.

(Te informacje są) very important.

24.

She (nie interesuje się czytaniem).

25.

(Okazało się) that Tom had eaten everything in the fridge. 

26.

My work (posuwa się naprzód).  

 

27.

They finally (zrozumieli) the rules. 

28.

He (głosował za) the new law. 

29.

If you heat ice, it (zmienia się) water. 

30.

I was (zdziwiony) by his words.

31.

Her flat (zostało wyremontowane) last week. 

32.

(Czynsz zawiera) the electricity bill. 


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

Merulka