Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie


Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenieĆwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie.

Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie, w ramach przygotowania do matury pisemnej.

Tłumaczenie częściowe sentencji sprawia niektórym trudność. Warto więc spróbować swoich sił w poniższym teście.

Podając na końcu quizu adres email otrzymacie wynik testu wraz z poprawnymi odpowiedziami na skrzynkę mailową.  Zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności.

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.


 

Tłumaczenia częściowe

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

She asked me (czy kupiłam już) a new car. 

2.

She can't (pozwolić sobie na zakup) a new cooker.

3.

She (usiłuje zrzucić) some weight for 6 months. 

4.

My work (posuwa się naprzód).  

 

5.

If you heat ice, it (zmienia się) water. 

6.

They finally (zrozumieli) the rules. 

7.

(Gdybym była na twoim miejscu), I wouldn't eat so many cakes. 

8.

Did they manage (ugasić pożar)?

9.

Kate (ma na sobie) a green dress.

10.

She (wygląda jak) a singer. 

 

11.

Her flat (zostało wyremontowane) last week. 

12.

(Lepiej zacznij się ) learning. 

13.

He (głosował za) the new law. 

14.

I always (sprawdzam) the spelling of difficult words in the dictionary.

15.

(Okazało się) that Tom had eaten everything in the fridge. 

16.

(Te informacje są) very important.

17.

Her kitchen (nie była sprzątana) for a week.

18.

(Czynsz zawiera) the electricity bill. 

19.

I couldn't (dotrzymać kroku) my sister during the jogging. 

20.

(Nie wolno pływać) in this river. 

21.

She (nie interesuje się czytaniem).

22.

(Żałuję, że nie kupiłeś) this bike for me.

23.

I was (zdziwiony) by his words.

24.

She should drive (trochę wolniej). 

25.

Tom earns (o wiele za dużo pieniędzy). 

26.

Look at this car! (To musiał być wypadek). 

27.

(Moi koledzy w pracy) are all much younger than I am.

28.

My job (jest źle płatna). 

29.

Ton was living in Wales when (wybuchła wojna).

30.

When I saw him, (biegał już od godziny). 

31.

Tim (wychowuje) his son alone.

32.

She (dała mi dużo rzeczy do zrobienia) yesterday morning.


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

Merulka