Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie


Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenieĆwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie.

Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie, w ramach przygotowania do matury pisemnej.

Tłumaczenie częściowe sentencji sprawia niektórym trudność. Warto więc spróbować swoich sił w poniższym teście.

Podając na końcu quizu adres email otrzymacie wynik testu wraz z poprawnymi odpowiedziami na skrzynkę mailową.  Zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności.

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.


 

Tłumaczenia częściowe

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

(Moi koledzy w pracy) are all much younger than I am.

2.

She (wygląda jak) a singer. 

 

3.

Tom earns (o wiele za dużo pieniędzy). 

4.

Ton was living in Wales when (wybuchła wojna).

5.

She (usiłuje zrzucić) some weight for 6 months. 

6.

I always (sprawdzam) the spelling of difficult words in the dictionary.

7.

He (głosował za) the new law. 

8.

If you heat ice, it (zmienia się) water. 

9.

Tim (wychowuje) his son alone.

10.

(Okazało się) that Tom had eaten everything in the fridge. 

11.

When I saw him, (biegał już od godziny). 

12.

My work (posuwa się naprzód).  

 

13.

She asked me (czy kupiłam już) a new car. 

14.

She (dała mi dużo rzeczy do zrobienia) yesterday morning.

15.

She should drive (trochę wolniej). 

16.

I couldn't (dotrzymać kroku) my sister during the jogging. 

17.

(Czynsz zawiera) the electricity bill. 

18.

She (nie interesuje się czytaniem).

19.

Did they manage (ugasić pożar)?

20.

(Gdybym była na twoim miejscu), I wouldn't eat so many cakes. 

21.

My job (jest źle płatna). 

22.

Her kitchen (nie była sprzątana) for a week.

23.

(Nie wolno pływać) in this river. 

24.

Her flat (zostało wyremontowane) last week. 

25.

I was (zdziwiony) by his words.

26.

(Te informacje są) very important.

27.

They finally (zrozumieli) the rules. 

28.

Kate (ma na sobie) a green dress.

29.

She can't (pozwolić sobie na zakup) a new cooker.

30.

Look at this car! (To musiał być wypadek). 

31.

(Żałuję, że nie kupiłeś) this bike for me.

32.

(Lepiej zacznij się ) learning. 


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

Merulka