Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie


Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenieĆwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie.

Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie, w ramach przygotowania do matury pisemnej.

Tłumaczenie częściowe sentencji sprawia niektórym trudność. Warto więc spróbować swoich sił w poniższym teście.

Podając na końcu quizu adres email otrzymacie wynik testu wraz z poprawnymi odpowiedziami na skrzynkę mailową.  Zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności.

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.


 

Tłumaczenia częściowe

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

(Lepiej zacznij się ) learning. 

2.

Tim (wychowuje) his son alone.

3.

Tom earns (o wiele za dużo pieniędzy). 

4.

When I saw him, (biegał już od godziny). 

5.

Kate (ma na sobie) a green dress.

6.

Her kitchen (nie była sprzątana) for a week.

7.

I was (zdziwiony) by his words.

8.

Ton was living in Wales when (wybuchła wojna).

9.

Did they manage (ugasić pożar)?

10.

(Nie wolno pływać) in this river. 

11.

Her flat (zostało wyremontowane) last week. 

12.

(Czynsz zawiera) the electricity bill. 

13.

Look at this car! (To musiał być wypadek). 

14.

She (usiłuje zrzucić) some weight for 6 months. 

15.

She should drive (trochę wolniej). 

16.

I couldn't (dotrzymać kroku) my sister during the jogging. 

17.

She can't (pozwolić sobie na zakup) a new cooker.

18.

(Okazało się) that Tom had eaten everything in the fridge. 

19.

If you heat ice, it (zmienia się) water. 

20.

(Moi koledzy w pracy) are all much younger than I am.

21.

She (nie interesuje się czytaniem).

22.

I always (sprawdzam) the spelling of difficult words in the dictionary.

23.

She (dała mi dużo rzeczy do zrobienia) yesterday morning.

24.

My job (jest źle płatna). 

25.

(Gdybym była na twoim miejscu), I wouldn't eat so many cakes. 

26.

She (wygląda jak) a singer. 

 

27.

(Te informacje są) very important.

28.

(Żałuję, że nie kupiłeś) this bike for me.

29.

My work (posuwa się naprzód).  

 

30.

She asked me (czy kupiłam już) a new car. 

31.

He (głosował za) the new law. 

32.

They finally (zrozumieli) the rules. 


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

Merulka