Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie


Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenieĆwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie.

Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie, w ramach przygotowania do matury pisemnej.

Tłumaczenie częściowe sentencji sprawia niektórym trudność. Warto więc spróbować swoich sił w poniższym teście.

Podając na końcu quizu adres email otrzymacie wynik testu wraz z poprawnymi odpowiedziami na skrzynkę mailową.  Zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności.

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.


 

Tłumaczenia częściowe

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1.

Her kitchen (nie była sprzątana) for a week.

2.

She asked me (czy kupiłam już) a new car. 

3.

My job (jest źle płatna). 

4.

My work (posuwa się naprzód).  

 

5.

If you heat ice, it (zmienia się) water. 

6.

I always (sprawdzam) the spelling of difficult words in the dictionary.

7.

(Te informacje są) very important.

8.

She (dała mi dużo rzeczy do zrobienia) yesterday morning.

9.

They finally (zrozumieli) the rules. 

10.

Her flat (zostało wyremontowane) last week. 

11.

I couldn't (dotrzymać kroku) my sister during the jogging. 

12.

(Czynsz zawiera) the electricity bill. 

13.

Tim (wychowuje) his son alone.

14.

(Żałuję, że nie kupiłeś) this bike for me.

15.

(Moi koledzy w pracy) are all much younger than I am.

16.

She (nie interesuje się czytaniem).

17.

(Okazało się) that Tom had eaten everything in the fridge. 

18.

She (wygląda jak) a singer. 

 

19.

She (usiłuje zrzucić) some weight for 6 months. 

20.

Look at this car! (To musiał być wypadek). 

21.

Kate (ma na sobie) a green dress.

22.

When I saw him, (biegał już od godziny). 

23.

He (głosował za) the new law. 

24.

Did they manage (ugasić pożar)?

25.

I was (zdziwiony) by his words.

26.

Tom earns (o wiele za dużo pieniędzy). 

27.

Ton was living in Wales when (wybuchła wojna).

28.

(Nie wolno pływać) in this river. 

29.

She should drive (trochę wolniej). 

30.

She can't (pozwolić sobie na zakup) a new cooker.

31.

(Lepiej zacznij się ) learning. 

32.

(Gdybym była na twoim miejscu), I wouldn't eat so many cakes. 


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email

Merulka