I know everything 2017 link


I know everything 2017 link.

W ramach obchodów Dnia dziecka zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu językowego „I know everything 2017”.

JĘZYK ANGIELSKI

I know everything 2017 link – konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości słownictwa, związków frazeologicznych, kolokacji i idiomów oraz wiadomości z realioznawstwa krajów anglojęzycznych. Zapraszamy wszystkich do zabawy.

I know everything 2017 link

Quiz zawiera gramatykę i słownictwo na poziomie podstawowym i rozszerzonym z zakresu 14. tematów maturalnych, w ramach programu nauczania języka angielskiego dla klas szkoły średniej (liceum oraz technikum). 

Wiedza z zakresu realioznawstwa obejmuje takie dziedziny jak historia, geografia, życie polityczne itp. Wiadomości w tym zakresie można pozyskać nie tylko na lekcjach języka angielskiego, ale również na innych przedmiotach nauczanych w szkole, w internecie, gazetach, książkach oraz w telewizji.


Quiz przygotowały: Halina Małysa-Legutko, Sabina Wysowska, Agata Wójs

Dziękuję za współpracę.


 

Merulka