I know everything 2017


I know everything 2017.

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych i języku angielskim.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, gramatyce języka angielskiego i słownictwie: „I know everything 2017”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką języka angielskiego. W tej wersji konkurs obejmuje wiadomości z realioznawstwa brytyjskiego i obszarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) jak i Australii oraz zagadnienia z gramatyki angielskiej i słownictwa. Zachęcamy do zwrócenia .uwagi na pytania dotyczące słownictwa, ponieważ zawierają one wiele często mylonych słów i zwrotów. 

Quiz trwa 12 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail.


 

Welcome to your I know everything 2017

Name Email

Be sure to click Submit Quiz to see your results!