Słownictwo do czytanki Stars of the vlogosphere


Słownictwo do czytanki Stars of the vlogosphere.

Słownictwo do czytanki Stars of the vlogosphere z podręcznika Oxford Solutions upper – intermediate. 

Autorem tabeli słów jest Dominika. 

Słownictwo do czytanki Stars of the vlogosphereW poniższej tabeli przedstawiono trudniejsze słówka z czytanki,  których znajomość jest niezbędna na poziomie upper – intermediate i ułatwi zrozumienie tekstu. Tabela jest rozszerzeniem tabeli słówek z rozdziału 1 podręcznika Oxford Solutions upper – intermediate.  Zachęcamy wszystkich do nauki i poszerzania zakresu słownictwa na bazie czytanek. 

Praca z tekstem stanowi integralną część matury z języka obcego nowożytnego. Popularny „reading” różni się jednak poziomem trudności od oferowanych tekstów na słuchanie. Mimo, że tekst możemy przeczytać wielokrotnie, trudno jest często jednoznacznie zinterpretować tekst i udzielić właściwej odpowiedzi.

Czytając różne teksty możemy ćwiczyć tę umiejętność językową. Pamiętajcie, że nie można zniechęcać się jeśli nie rozumiemy wszystkich słówek. Ważne jest też zrozumienie kontekstu. Uważajcie też na tzw. false-friends. 

 


Vlogosphere - Tabela słów.

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
 krążyć circle
 walczyć struggle 
 podekscytowanie excitement
 cel, powód purpose
 dlatego, stad, z tego powodu hence
 składniki ingredients
 dwukierunkowa relacja two-way relationship
 wyświetlanie displaying
 reklama advertisement
 pojazd vehicle
 uruchomić launch
twierdzić, uważaćclaim
niewinnośćinnocence
uczestniczyćparticipate
 podpisywać sign
dzielićshare
wspólny powszechny, zwykłycommon 
opinie, informacje zwrotnefeedback
napór, wtrącanie się intrusion
dostawcaprovider
bezsensowny, bezcelowypointless

Vlog  to rodzaj bloga (pamiętnika)  internetowego,  którego główną treść stanowią pliki filmowe publikowane przez autora   Pliki udostępniane są do odtwarzania najczęściej  w technologii video-streamingu lub do pobrania na komputer użytkownika. Vlogerzy publikują swoje filmy głównie w serwisie YouTube. 

Jeśli znacie już te słówka zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności Interaktywny test – Vlogosphere.