Język angielski - Matura 2014 poziom podstawowy - Słuchanie 3

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia trzeciego.

Usłyszysz wywiad z niepełnosprawnym alpinistą. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zaznacz literę A, B albo C.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 3, maj 2014 - matura poziom podstawowy

3.1. Jeff’s interest in climbing started after he (! got married to Emily.) ( became a university student.) (! watched a film about Mount Everest.)

3.2. How is Jeff preparing for his Everest challenge? (!  He is on a special diet.) (  He is trying to lose weight.) (!He works out in the gym on weekdays.)

3.3. Jeff decided to climb Mount Everest because he wants to (!  get money from sponsors.) (!   make his wife proud.) (  see if he can do it.)

3.4. During Jeff’s climb, (  somebody will help him with his belongings.) (!  he will need some medical equipment.) (!  a special backpack will be necessary.)

3.5. The interview presents Jeff as a person who is (  determined to succeed.) (!  fond of helping others.) (!   worried about his popularity.)