Język angielski poziom podstawowy - Matura 2014 - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Usłyszysz wypowiedź na temat pewnego gadżetu. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1, maj 2014 - matura z języka angielskiego poziom podstawowy

1.1. The new gadget will help dog owners to stop their pets from barking.(!T)(F)

1.2. The gadget works best with adult dogs.(T)(!F)

1.3. Dog owners don’t have to hold a microphone in front of their dogs.(T)(!F)

1.4. The gadget is sold in a few language versions.(!T)(F)

1.5. The speaker explains why people want to understand their pets’ emotions.(!T)(F)