Język angielski - Matura 2014 - poziom podstawowy - Słuchanie 2

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia drugiego.

Usłyszysz wypowiedzi pięciu osób na temat ich doświadczeń związanych z wynajmowaniem mieszkania. Do każdej osoby (2.1.-2.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A-F). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 2, - matura 2014 poziom podstawowy

2.1. - It discouraged me from having flatmates.

2.2. - It cost too much money and effort.

2.3. - It gave me a lot of freedom.

2.4. - It involved too much housework.

2.5. - It made me more sociable.


Zdanie niepasujące do żadnej wypowiedzi: It taught me not to trust people.